Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính đang được nhà nước ưu tiên phát triển qua các chính sách và dự án nhà máy chế tạo chip đầu tiên của Việt Nam. Theo những khảo sát gần đây, ngành công nghệ kỹ thuật máy tính đang là một trong những ngành thiếu nhân lực nhất và đặc biệt sẽ thiếu trong vòng 10 năm tới do định hướng phát triển của Nhà nước đưa ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính trở thành một trong những ngành chủ lực của kinh tế Việt Nam.

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính là ngành học kết hợp kiến thức của cả hai lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin nhằm nghiên cứu các nguyên lý, phương pháp để thiết kế và phát triển các hệ thống phần cứng và phần mềm phục vụ cho hoạt động của các thiết bị phần cứng đó. Kỹ thuật máy tính được nói đến trong nhiều khía cạnh của máy tính, từ thiết kế các mạch điện tử đơn giản đến thiết kế vi xử lý, máy tính cá nhân và kể cả các siêu máy tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *